Okulumuz mezunlarını ve üyelerini farklı platformlarda buluşturan ve kaynaştıran bir sivil toplum örgütüdür. Sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve entellektüel alanlarda okulumuz mezunlarına katma değer yaratıcı etkinliklere imza atar. Bu etkinliklerle, ulusal ve uluslararası ortamlarda mezunlarını buluşturur. Mezunlarının kültürel, sosyal ve mesleki birikimlerini Gaziantep Kolej Vakfı’nın gelişimine katkıda bulunabilecek şekilde kullanabilmeleri adına faaliyetler düzenler. Sürdürülebilir iletişim ağı oluşturarak kaynaşma ve birliktelik sağlar.

GKV Mezunlar Ofisi, köklü geçmişi ve sarsılmaz değerleri ile geçmişten geleceğe mezunlarını birliktelik çatısı altında toplar, kucaklar ve kolej ruhunu yaşatır.